ELLIS ERICSON 6'3" ELLIS ERICSON EDGE(SOLD OUT) SIZE : 6'3 x 19 x 2 5/8 PRICE : ¥198,000 (+ tax)